Jdi na obsah Jdi na menu
 


březen - první jarní cvičení jednotky v roce 2017

30. 3. 2017

Poprvé v tomto roce jsme se sešli v bechyňských kasárnách 15. ženijního pluku. Prvním úkolem v pondělí byla jako vždy vstupní zdravotní prohlídka. Po zbytek dne byla na programu celá série školení – bezpečnost práce, poskytování první pomoci a resuscitace, právo ozbrojeného konfliktu, školení bezpečnosti při používání ženijních strojů – nezbytné pro jejich používání atd. V programu byla zahrnuta i přednáška vojenského psychologa. Tento den absolvovali příslušníci jednotky společně.

Toto cvičení záchranné roty AZ bylo jistým způsobem přelomové: při zaměstnáních v rámci odborného výcviku byli členové jednotky zařazeni přímo pod jednotlivé čety (záchrannou, strojní a dekontaminační) profesionální záchranné roty. Tento koncept cvičení samozřejmě vítáme, neboť nám umožňuje efektivněji proniknout do tajů dané specializace a v neposlední řadě poskytuje i prostor pro získání zkušeností od profesionálních kolegů a navázání potřebných vztahů.

úterý dopoledne byla na letišti připravena zkušební dráha pro řidiče. Cvičební úkoly byly plněny jak s vozidlem UAZ vč. přívěsného vozíku, tak s Tatrou T-810. Řidiči cvičili po dvojicích couvání vytyčenou dráhou s naváděním, při sklopených zpětných zrcátkách. S Tatrou nejprve došlo na několik koleček po zdejším letišti a poté opět couvání se zaklopenými zrcátky po vytyčené dráze. Někteří řidiči si po jízdách vybrali zaslouženou odměnu v podobě 10 kliků za každý sražený kužel… Strojník plovoucího transportéru PTS-10 mezitím s tímto letitým, ale spolehlivým a krásným strojem kroužil na dráze v prostoru tzv. starého autoparku.

Ostatní příslušníci jednotky se mezitím věnovali svým odbornostem. Členové dekontaminační čety absolvovali přednášku na téma OPZHN, samozřejmě ale z pohledu toho, kdo bude provádět hromadnou dekontaminaci osob a techniky. Členové záchranné čety AZ cvičili se záchranným hasičským družstvem používání nejrůznějších typů hasičské techniky vč. činnosti při využívání výškové automobilní plošiny.

Odpoledne se členové záchranné dekontaminační čety přidali ke svým profesionálním kolegům, a po seznámení se s cílem zaměstnání, materiálem a potřebnou technikou jim pomohli naložit na nákladní vozidla komponenty pro výstavbu tzv. místa speciální očisty, tj. místa, které leží na rozhraní kontaminované a „čisté“ zóny, a kde je provedena dekontaminace osob a techniky. Záchranná četa se dál věnovala „hasičině“. Zkoušela se práce s přenosnou motorovou stříkačkou PS-12, cisternovými automobilními stříkačkami a hlavně výstavba dálkové hadicové dopravy vody.

Ve středu ráno jsme společně zopakovali problematiku topografie a připravili podklady pro plánovaný večerní pěší přesun. Úkolem bylo zanést do mapy osu přesunu podle zadaných souřadnic, vybrat nejvhodnější trasu, vytvořit si poznámky k přesunu a načrtnout vlastní mapu. Dalším dopoledním zaměstnáním byl nácvik na odpolední střelby z pistole (v našem případě pistole vz. 82). S instruktorem jsme si především zopakovali pravidla bezpečnosti a zásady manipulace se zbraní. Předal nám několik užitečných rad, jak dosáhnout při střelbách co nejlepších výsledků. Po obědě jsme se přesunuli do prostoru posádkové střelnice, která je umístěna ve zdejším rozsáhlém areálu. Měli jsme možnost nejprve vyzkoušet střelecký trenažér, který na obrazovce připojeného počítače vyhodnocuje chyby v míření. Sledovat na monitoru rozkmitanou trajektorii míření i při očividně pevném držení zbraně bylo velmi poučné. Po nácvicích došlo i na ostré střelby, konkrétně cvičení č.3. Stříleli jsme tedy nejen s držením zbraně „obouruč“, ale také s držením pouze jednou rukou – nejprve ve střelcově „silné“ a poté „slabé“ ruce. Přítomnost instruktora umožnila v přestávkách mezi střelbou okamžité vyhodnocení a případné úpravy držení zbraně a míření.

Večer přišel čas na pěší přesun. Tatra nás odvezla na výchozí bod vzdálený cca 9 km od základny. V družstvech jsme byli opět „namícháni“ spolu s vojáky z povolání. Průměrný čas přesunu byl přibližně 85 minut

Čtvrtek byl vrcholným dnem tohoto cvičení. Ráno po snídani vyjela celá záchranná dekontaminační četa na místo určené k výstavbě místa speciální očisty. Zde byla rozvinuta dekontaminační linka pro techniku Linka-82 a středisko dekontaminace osob (SDO). Námětem bylo vybudování „rozhraní“ mezi špinavou a čistou zónou po havárii jaderné elektrárny s následným radioaktivním spadem. Nutno dodat, že pohled na jadernou elektrárnu Temelín, jejíž chladicí věže jsou z bechyňského letiště viditelné takřka „na dosah ruky“ dotvářel zaměstnání přiléhavou atmosféru. Členové AZ se zapojili do výstavby stanů SDO, jejich vybavování potřebným materiálem, vytyčení příchodových a odchodových cest. Za 2 hodiny 30 minut od výjezdu ze základny bylo celé místo speciální očisty připraveno do akce. Příslušníci záchranné četa a strojní čety věnovali celé dopoledne nácviku různých způsobů záchrany a vyprošťování raněných z těžko přístupných prostor. Pro toto zaměstnání se velmi dobře hodí podzemí bývalého bojového objektu velení 9. sbolp, který se rovněž nalézá v areálu vojenského útvaru.

Zatímco příslušníci záchranné strojní čety se odpoledne seznámili se zemními stroji (traktorbagr JCB a autorypadlo UDS), tak záchranná četa spolu s dalšími příslušníky profesionální záchranné roty nasadila plynové masky a pláštěnky JP-75, ve kterých vyrazila k místu dekontaminace osob. Zde je již očekávali členové záchranné dekontaminační čety v plné připravenosti, oblečeni do protichemického obleku OPCH. „Chemici“ si vyzkoušeli příjem zasažených osob, provádění očisty osob kartáčovými proudnicemi a sprchováním, očistu ochranných masek a částečně se seznámili s obsluhou chemického rozstřikovacího automobilu ACHR-90. Důraz byl kladen rovněž na správné vysvětlování činnosti zasaženým osobám, protože očistu kontaminovaných svršků provádějí příchozí před vstupem do stanu navzájem ve dvojicích. Linkou na dekontaminaci techniky mezitím kromě Tater projížděla i ženijní technika vč. autorypadla nebo nakladače.

pátek ráno po nezbytné výstupní prohlídce došlo na vyhodnocení cvičení a diskusi s náčelníkem štábu 15. ženijního pluku. Při této příležitosti byli do našich řad oficiálně přijati tři noví příslušnici záchranné roty AZ a také jeden nový člen pontonové roty AZ. Naše řady se tedy opět rozšířily, a k tomu ještě v průběhu tohoto roku přivítáme několik dalších nových kolegů.

Po ukončení zaměstnání jsme se z bechyňských kasáren vydali na cestu ke svým domovům, ale již teď se těšíme na květnové cvičení „Rainbow“!

 

Náhledy fotografií ze složky Cvičení jednotky v březnu 2017