Jdi na obsah Jdi na menu
 


květen 2015 - Cvičení jednotky

5. 12. 2016

V neděli 17.května večer jsme sešli v bechyňských kasárnách 15. ženijního pluku. Symbolicky právě v tento den také sloužil na bráně náš bývalý kolega, svob. P., který od naší jednotky AZ nastoupil jako VZP u 15.žp a mohl nás tak přivítat ve "své" posádce.
Pesimista by jistě podotknul, že nás je opět málo, optimista ale kromě přítomných viděl několik dalších členů toho času ve stavu nemocných, dva čerstvé absolventy Kurzu základní přípravy, kteří ještě nemohli dorazit, a k tomu navíc jednoho nešťastníka, jemuž čáru přes cvičení udělal na poslední chvíli zaměstnavatel. Jinými slovy, bude líp!
 
Program cvičení zhruba odpovídal loňskému květnu, v plánu byl opět výcvik ve spolupráci s kursem studentů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Pondělní dopoledne bylo u některých z nás kromě lékařské prohlídky vyplněno doplněním výstroje ve výstrojním skladu v Táboře. Po obědě proběhlo zahájení výcviku, v rámci kterého byli dva naši noví členové přivítáni zástupcem náčelníka štábu pluku, podplukovníkem Klepáčkem. Od něj také převzali rukávové znaky, čímž byli symbolicky přijati do našich řad.
Po odpoledním bloku s topografickou a zdravotní přípravou jsme již netrpělivě vyhlíželi podvečerní zahájení orientačního pochodu, který byl koncipován především jako teambuildingová aktivita pro studenty. Ti byli rozlosováni do smíšených týmů spolu s vojáky z povolání. Naše jednotka byla do závodu - stejně jako minulý rok - vyslána vcelku.
Poučeni z loňska jsme si kladli nemalé cíle a pár minut před šestou jsme svižným krokem vyrazili na trasu. Některé disciplíny se sice změnily, i přesto jsme postupovali rozlehlým areálem velmi rychle a trasu urazili o dvě hodiny rychleji, než před rokem. Ani tak jsme ale nestačili na nejrychlejší tým a navzdory výborným výsledkům při plnění některých disciplín jsme skončili na druhém místě. Mnohem důležitější byl ale týmový duch a spolupráce při plnění úkolů!

V úterý ráno bylo zahájeno samotné cvičení pod názvem Bechyně Rainbow II. Naše sestava byla vyčleněna jako samostatný tým s určením pro vyprošťování osob ze závalů. Hned první akcí byl nicméně zásah u nehody autobusu a nákladního automobilu s velkým počtem zraněných. Po návratu zpět jsme se pak odděleně od studentů věnovali první části zaměstnání na téma vyprošťování techniky. Měli jsme k dispozici vyprošťovací automobil T-815 AV-14 (třínápravová, lehčí a více "silniční" verze známějšího těžkého AV-15) a dále T-815 a také legendární Pragu V3S, na kterých jsme cvičili montáž přípravků a celkové sestavy pro odtah v závěsu (při poruše přední nápravy).
Po ukončení tohoto zaměstnání jsme se opět vrátili k plnění povinností v rámci vyprošťování, přičemž jsme vytvořili prostup stěnou ve starém autoparku. Podezření na zavalené osoby se nepotvrdilo a ani průzkum okolí žádné objevy nepřinesl.

Ve středu ráno jsme vyjeli na zásah simulující zával osob a posléze i části záchranářů v podzemí, které bylo zastoupeno nám již z loňska známým bývalým bojovým stanovištěm velení 9. stíhacího leteckého pluku. Provedli jsme prvotní průraz konstrukcí, zahájili komunikaci se zavalenými a následně i jejich finální vyproštění. Podporu nám zajišťoval vyčleněný tým z řad studentů, který vyproštěným poskytoval zdravotní péči. Zásah proběhl zdárně, jenže v jeho průběhu došlo ke kontaminaci zasahujících chemickou látkou, což si vyžádalo provedení dekontaminace. Za tímto účelem byla přímo na ranveji zřízena dekontaminační Linka-82 vč. střediska dekontaminace osob. V rámci akce jsme nicméně jen v autech projeli postřikové rámy.
Zajímavé zaměstnání na nás čekalo později odpoledne. Celá naše skupina přes radiostanice imitovala činnost několika záchranných týmů vysílaných v rámci dané oblasti k různým typům událostí. Rozhodování štábu operačního střediska IZS (OPIS) tvořeného vždy jednou skupinou studentů jsme komplikovali celou řadou "nadstandardních" situací, které zásahy ztížily nebo zpozdily. Cílem bylo demonstrovat realitu u zásahů, v rámci které může dojít k více událostem naráz, záchranáři mohou mít sami cestou nehodu, technika vypoví službu apod. Operátoři se těmto skutečnostem samozřejmě museli v rámci svého rozhodování přizpůsobovat a rozhodovat o prioritách.

Ve čtvrtek jsme pokračovali v zaměstnání na téma vyprošťování. V prostoru bývalé letištní stojánky jsme měli dost místa na sestavení soupravy vyprošťovacího a vlečeného vozidla, které tentokrát zajišťovala "nezničitelná" Praga V3S. Řidiči techniky si poté s touto soupravou vyzkoušeli jízdu zručnosti, kdy na vytyčené dráze manévrovali mezi betonovými jehlany. Posléze se v místě rozlehl i kýchavý rachot šestiválce a řidiči tak dostali možnost zavzpomínat na autoškolu či začátky svých řidičských kariér, neboť s "vejtřaskou" kdysi jezdili všichni...
S vyprošťovacím automobilem a jednou T-815 jsme se dopoledne přesunuli na jiné místo v areálu, kde jsme procvičovali vyprošťování uváznutého vozidla za pomoci kladek z jeho výbavy. O určitém "downgrade" vozidla AV-14 svědčí i to, že prakticky nemá k dispozici žádné dodatečné kladky či lana, zatímco AV-15 má těchto prostředků k dispozici celou škálu. Je ale také pravda, že AV-15 je určen k plnění jiných (výrazně náročnějších) úkolů, a to i ve prospěch mechanizovaných jednotek, neboť dokáže vyprošťovat i (pásová) bojová vozidla pěchoty.
Zatímco jsme pilně tahali lana mezi vozidly a montovali kladku (vypadá to jednoduše, akorát pak zjistíte, že jste někde udělali chybu a lana rozpojujete a vláčíte zase tam a zpět, zatímco někdo jiný zase rozmontovává kladku), tak studenti měli v rámci svého vrcholícího programu k dispozici svezení na korbě plovoucího transportéru PTS-10, který pro ně samozřejmě představoval nemalou atrakci. Museli si ale mezi jízdami udělat pauzu, neboť svoje kolečka také kroužil náš strojník PTS.
V podvečer pak přišlo na řadu slavnostní ukončení celého cvičení, vyhlášení výsledků a předání účastnických diplomů. Celou akci završilo opékání u ohně, kde bylo možné neformálně probrat všechny zážitky.

Pátek se nesl ve znamení balení, odstrojení, lékařské prohlídky a závěrečné diskuse s nadřízenými. Výcvik proběhl bez závad, úrazů či jiných nepříjemností, takže převládala spokojenost. Děkujeme velitelům a všem zúčastněným kolegům ze záchranné roty za přístup a ochotu!
Další cvičení se koná na podzim, již nyní jsou k dispozici představy o jeho náplni a samozřejmě se na něj všichni těšíme. Snad nebude nemocnost na takové úrovni jako teď a sejdeme se rozhodně v hojnějším počtu!

velitel čety

Dušan Havlíček, por. v zál.