Jdi na obsah Jdi na menu
 


červenec 2015 - Lezecké soustředění 2. záchranného družstva

5. 12. 2016

Víkendová odborná příprava záchranné lezecké skupiny

Nejenom doba cvičení u útvaru je časem k soustavnému zvyšování znalostí a dovedností. Ačkoliv většina našich odborností obvykle neumožňuje plnohodnotné procvičování mimo útvar (např. strojníci techniky, práce s ženijní mechanizací apod.), výjimky se rozhodně najdou. Tento víkend se uskutečnilo soustředění členů záchranné lezecké skupiny, aby si v reálných terénních podmínkách vyzkoušeli nejrůznější prvky a činnosti spojené s pohybem na lanech. Cílem těchto zaměstnání je postupně dosáhnout kvalifikovaných lezeckých schopností. Celkový plán tohoto výcviku je stanoven lezeckým instruktorem záchranné roty tak, aby s námi mohli naši profesionální kolegové po vzájemném secvičení plnohodnotně počítat.

Náplní samotné lezecké přípravy bylo osvojení si základů samostatného pohybu po laně s využitím speleologické, jednolanové techniky, která díky své variabilitě a operativnosti je ideální k použití při záchraně za pomoci lanových technik. Smyslem bylo seznámení se s výstupem a sestupem po laně, překonáváním překážek na vystrojené trase, horizontálním pohybem po laně a vyproštěním a záchranou kolegy v případě mimořádné události. Nedílnou součástí přípravy bylo upevnění získaných dovedností jejich použitím v podmínkách přírodních lokalit Českého krasu.

První část výcviků proběhla na železničním mostě ve Všenorech. Další část, tedy upevňování dovedností proběhlo v Tomáškově propasti  a na severní stěně hlubinného lomu Královský Schniloušák u obce Mořina. Členové skupiny si tak vyzkoušeli pohyb po laně jak v exponovaných vertikálách, tak i v omezeném prostoru jeskynních útvarů. Odolnost cvičících prověřily nejenom fyzicky náročné pohyby, ale i velké teplotní rozdíly mezi vnějším a vnitřním prostředím. Závěrečná diskuse nad výsledky proběhla stylově při opékání špekáčků...

Sepsal voj. O.B.

Ačkoliv se jednalo o jeden z prvních výcviků v rámci volnočasové lezecké přípravy, i tak byl každým členem učiněn pomyslný malý krůček, který v součtu znamená velký krok pro celou četu. Vedoucím celého zaměstnání byl voj. B., který je díky své civilní profesi instruktora průmyslového lezení maximálně oprávněn k vykonávání této činnosti, a to samozřejmě vč. školitelské kvalifikace. Je ale nutno zdůraznit skutečnost, že i ostatní členové skupiny již z dřívější doby mají zkušenosti s lezením všeho druhu, což je základní požadavek pro přijetí na pozici záchranáře-lezce. Ondrovi, Honzovi a Markovi tímto děkuji za perfektní a aktivní přístup!

velitel čety

Dušan Havlíček